INSCRIPCIÓ COMPANYIES


                       

Companyia:
*
Contacte:
*
Direcció:
Codi postal:
Població
Regió/País:
Telèfon:
Mòbil:
Fax:
Correu:
*
Pàgina web:
                 

Espectàcle:
*
Any estrena:
Autor:
Director:
Durada:
Idioma:
Tècniques:
Nº actors:
Nº tècnics:
Nº altres:
Nº total:
Públic infantil: Si
Públic familiar Si
Públic adult Si
                       

Mídes escenari:                
Ample:
Fons:
Alçada:
Temps de muntatje:
Temps desmuntatje:
Càmera negra: Si
Llum a càrrec de la Companyía: Si
So a càrrec de la Companyía: Si
Dades elèctriques: (Cal omplir si la llum i el so es a càrrec de la Companyía)
Volts:
Wats:
Ampers:
Necessitats de llum i so: (Cal omplir si la llum i el so es a càrrec de l'Organització)
Documentació adjuntada:
Historial Companyia: Si Video - DVD: Si
Sinopsi espectàcle: Si Folletons: Si
Cinc Fotos: Si Posters: Si
Observacions:
                       

Cal omplir els camps indicats amb el signe *